ÁSZF

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

A Botanikasuli.hu egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Felhasználói számára, hogy a saját időbeosztásuk szerint haladva, előre felvett videós és szöveges anyagok segítségével elmélyedjenek a kiválasztott témakörben, autodidakta módon, saját időbeosztásuk szerint, fejlődjenek a megadott főtémán belül. Ehhez gyakorló feladatokat kapnak, amelyeket bárhol és bármikor elvégezhetnek.

Ez nem hagyományos képzés, nem a Szolgáltató befolyásolja, hogy a Felhasználó miként és milyen időintervallumban fejlődik benne, hanem ahány résztvevő, annyiféle tempó, megélés, tapasztalat. A Szolgáltató mentorként nem valós időben, hanem előre legyártott feladatokkal és videókkal igyekszik tudását átadni Felhasználónak, aki a webáruházban megvásárolta a kurzust, mint virtuális terméket. Az online oktatás, kurzushasználat nem számít felnőttképzési tevékenységnek, hiszen Felhasználó hozzáférést vásárol meg a botanikasuli.hu online kurzusprogramhoz, de semmiféle emberi beavatkozás a tanulás folyamatába nem történik, kizárólag az online oktatóanyag önálló használatát vásárolta meg virtuális termékként, az csupán autodidakta tanulás, önképzés, ami nem felnőttképzési tevékenység.

A Szolgáltató által létrehozott online felületen található minden tartalom, elsősorban, de nem kizárólagosan a botanikasuli.hu kurzusok által biztosított videók és jegyzetek, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („a botanikasuli.hu kurzusok által szolgáltatott tartalom”), a Szolgáltató tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a botanikasuli.hu kurzusok szolgáltatásait igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a botanikasuli.hu kurzusok szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a

Szolgáltató:

Czinege Zoltán Egyéni Vállalkozó

Hivatalos székhelye: 4400 Nyíregyháza, Alkony u. 16.

Elérhetősége: info@botanikasuli.hu, Telefon: +36/30-522-7463

Adószáma: 56571466-1-35

mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.botanikasuli.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

A Szolgáltató fenntartja a jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a botanikasuli.hu kurzusok által küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Online számlázó program:
Számlázz.hu (üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824l, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b),

REGISZTRÁCIÓ:

A botanikasuli.hu kurzusok szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó a botanikasuli.hu oldal által kért adatokkal (e-mail címmel, felhasználónévvel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval) regisztrál.

A Botanikasuli.hu kurzusok rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

  • jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további lépés nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik.
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az info@botanikasuli.hu e-mail címen keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

WEBSHOP

A kurzus kiválasztása:
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az webáruház virtuális termékei, azaz kurzusok közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár ikonra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti a megrendelni kívánt terméket. Egy kurzust egy személy elegendő, ha egy alkalommal vásárol meg, nem kell belőle több darabot a kosárba helyezni.

A rendelés menete
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett kurzus(oka)t, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni, akkor egyszerűen kattintson a “Fizetés” gombra. Meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat, majd kiválasztani a megfelelő fizetési módot (átutalás vagy bankkártyás fizetés).

A fizetés menete

A fizetés bankkártyával vagy átutalással történik.
Átutalás: Ha átutalást választ, akkor a megrendelés után e-mailben érkezik egy díjbekérő, amely tartalmazza a bankszámlaszámot, amelyre 8 napon belül utalni kell az összeget.
Bankkártya: A fizetés a Barion rendszerét használva történik. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. “Barion Payment Zrt.” fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Megrendelések feldolgozása:
A sikeres megrendelésről a vásárlás során megadott e-mail címedre egy e-mailt küldünk, és megtalálható a megvásárolt kurzus a regisztrált fiókodban a KURZUSAIM aloldalon. Amikor beérkezik hozzánk a vásárlás ellenértéke, 24 órán belül teljesítettre állítjuk a fizetés státuszát, kiküldjük a számlát és egy értesítő e-mailt. A kurzus elkezdésére és befejezésére innentől kezdve egy év áll rendelkezésre. A kurzust elkezdeni az értesítő e-mailben található linkre kattintva lehetséges, vagy a PROFILOM aloldalon található kurzusnévre kattintva. Az esetleges félreértések elkerülése végett, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbi rendelési szabályzatot, ÁSZF-et. A szerződés nyelve a magyar. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, és nem kerül iktatásra.

A webáruházban vásárolni területi korlátozás nélkül bárki tud.

Felhasználó a www.botanikasuli.hu weboldalon történő rendelés leadásakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

FELELŐSSÉG:

Szolgáltató köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a botanikasuli.hu oldalon, a szerződéskötéstől számítva legalább 1 évig.

A Botanikasuli.hu kurzusok felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. A Szolgáltató ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos lehetőségéről, illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe is ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít a felelősség alól.

ADATKEZELÉS:

A Szolgáltató a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak, illetve hatóságoknak adja ki.

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltató hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat a Botanikasuli.hu kurzusok felülete nyilvántartsa a regisztrált Szolgáltatók és Felhasználók nyilvántartásának vezetése, illetve kapcsolattartás céljából
  • adataikat a Szolgáltató saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban a Szolgáltató szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Szolgáltatók és Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg,
  • a Szolgáltató a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára
  • a Szolgáltató részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden a Botanikasuli.hu kurzusok szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Egyéb adatfeldolgozók:

A kurzusokhoz esetlegesen kapcsolódó könyvek, iratok kiszállításával kapcsolatban az MPL szállítás esetében a Magyar Posta adatkezelési szabályzata nyújt tájékoztatást :https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

A GLS által végzett szállítás esetén a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója nyújt tájékoztatást: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Bővebben: adatkezelési tájékoztató

INFRASTRUKTÚRA:

A Botanikasuli.hu kurzusok oldala, a tudaspiac.hu online rendszerét használja, amely annak érdekében, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez. Ez a karbantartás átmenetileg a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A tudaspiac.hu bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 2 óra. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal. A tervezett karbantartásokról a szolgáltató a megfelelő csatornákon (e-mail, belső üzenetküldési rendszer) tájékoztatja ügyfeleit.

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, hálózati ingadozások stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Botanikasuli.hu kurzusok regisztrált Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felhasználó köteles megtéríteni a Botanikasuli.hu kurzusok platformjának minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@botanikasuli.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szolgáltató szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.  

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltató által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Botanikasuli.hu kurzusok felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó a Szolgáltató felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés:

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Botanikasuli.hu kurzusok online felületén, webshopos értékesítési felületen keresztül átutalásos vagy bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltatónál jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre nincsen mód, viszont, ha mégis meggondolta magát vagy elégedetlen a kurzussal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@botanikasuli.hu e-mail címen, vagy a www.botanikasuli.hu oldalon és találunk megfelelő megoldást.

  1. augusztus 25.